Prof. Dr. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Araş. Gör. Uzman Toplam
Astronomi ve Uzay Bilimleri 3 7 1 1 5 2 19
Biyoloji 27 8 1 2 8 3 49
Fizik 17 6 2 0 3 0 28
İstatistik 6 4 2 2 7 1 22
Kimya 26 15 1 0 7 1 50
Matematik 16 16 0 1 5 0 38
Toplam 95 56 7 6 35 7 207
 
İdari Personel 92