Etkinlik

 
FEDEK Değerlendirme Takım Ziyareti
 
 
FEDEK Değerlendirme Takımının 27-29 Mart 2016 tarihleri arasında Fen Fakültesi’ne yaptığı 3 günlük saha ziyareti başarı ile tamamlandı.

Bölümlerimizin akreditasyon süreci 08 Nisan 2015’de FEDEK Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılan niyet başvurumuzla başlamış 20 Kasım 2015’de teslim edilen Özdeğerlendirme Raporlarımızın ön kabulüyle devam etmiştir.

14 Kişilik FEDEK Takımı (1 Başkan + 1 Eşbaşkan + 12 Değerlendirici) birinci ve ikinci günlerde Bölümlerimizde ve Fakültemizde çalışmalarını yürütmüş, FEDEK Değerlendirme Ölçütlerine göre lisans programlarımızı değerlendirmiş, öğrenci, akademisyen, Rektör, Rektör Yardımcıları ve Destek Merkezleri ile görüşmeler yapmış, Dekan Prof.Dr. Hüseyin Bereketoğlu tarafından verilen kapsamlı sunumu izlemişlerdir.

Üçüncü gün, 29 Mart 2016, saat 15:30-16:30 arasında Rektörlük Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda Rektör Prof.Dr. Erkan İbiş ve Takım Başkanı Prof.Dr. Gökay Kaynak Başkanlığında çıkış toplantısı düzenlendi. Toplantıda Takım Başkanı ile Değerlendiricilerin çıkış bildirimleri okundu. Akabinde Rektör tarafından teşekkür konuşması yapıldı. Toplantıya Fen Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Hüseyin Bereketoğlu, Eş Başkan Prof.Dr. Sadullah Sakallıoğlu, Program Değerlendiricileri ( Prof.Dr. Dursun Koçer, Prof.Dr. Emrah Akyar, Prof.Dr. Gönül Kaynak, Prof.Dr. A. Yavuz Çotuk, Prof.Dr. Ömer Oğuz, Prof.Dr. Zeki Yarar, Prof.Dr. Berna Yazıcı, Prof.Dr. İsmail Tok, Prof.Dr. O. Yavuz Ataman, Prof.Dr. Fatma Karipcin, Prof.Dr. Çiğdem Gencer ve Prof.Dr. Halis Aygün ), Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Başkanı Prof.Dr. Selim Osman Selam, Biyoloji Bölümü Başkanı Prof.Dr. Latif Kurt, Fizik Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ayşe Kaşkaş İstatistik Bölümü Başkanı Prof.Dr. Yılmaz Akdi, Kimya Bölümü Başkanı Prof.Dr. Ali Sınağ ve Matematik Bölümü Başkanı Prof.Dr. Cihan Orhan ile Fen Fakültesi Akreditasyon Komisyon Üyeleri Prof.Dr. Özlem Yıldırım, Doç.Dr. Ayşe Feza Güvenilir, Doç.Dr. Hakan Volkan Şenavcı, Doç.Dr. Sevgi Ertuğrul Karatay, Yrd.Doç.Dr. Sedat Odabaş, Yrd.Doç.Dr. Özlem Türkşen, Araş.Gör.Dr. Aysuhan Ozansoy katıldılar. Daha sonra hep birlikte Rektörlük Makamı önünde hatıra fotoğrafları çekildi.

Özdeğerlendirme Raporlarının hazırlanmasında önemli katkıları olduğu halde ellerinde olmayan sebeplerden dolayı toplantıya katılamayan öğretim üyeleri ve yardımcıları: Doç.Dr. Bülent Yılmaz, Doç.Dr. Oktay Ölmez, Doç.Dr. Murat Olgun,Doç. Dr. Nur Koçberber Kılıç, Doç.Dr. Ilgaz Akata, Doç.Dr. Nurhan Büyükkartal, Doç.Dr. Gül Nilhan Tuğ, Doç.Dr. Mehmet Karakaş, Doç.Dr. Borga Ergönül, Araş.Gör. Serkan Aslıyüce, Araş.Gör. Mustafa Hilmi Pekalp, Araş.Gör. Demirberk Ünlü, Araş.Gör. Burak Doğruel, Araş.Gör. Mustafa Biçer, Araş. Gör. Gülbin Kurtay, Araş. Gör. Meryem Kalkan Erdoğan, Araş. Gör. Hatice Ercan ve Kimyager Dr. Berna Dalkıran.

Etkinlik resimleri için tıklayınız

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr