Duyuru

 
DERS KAYIT BİLGİLERİ
 
Öğrenci ve Danışmanlar için Ders Kayıt Bilgileri
 
Öğrenci ve Danışmanlar için Ders Kayıt Bilgileri 2003-2004 Öğretim Yılı Bahar dönemi öğrenci kayıtları ve varsa ders değişiklikleri 11-12-13 Şubat 2004 tarihlerinde bölümlerde danışmanlar tarafından yapılacaktır. Kayıt formaları 20 Şubat 2004 günü Dekanlığı teslim edilecektir. Yasal öğrenim süresi dolmayan mezuniyete üç ders sınavına girecek öğrencilerin ders kayıtları yine danışmanlarca 26-27 Şubat 2004 tarihlerinde yapılacak ve bunların formları 01.03.2004 günü Dekanlığa teslim edilecektir. Kayıt sırasında dikkat edilecek hususlar aşağıda sıralanmıştır ; Ders kaydı yaptırabilmek için katkı payı ödemelerinin yapıldığını gösteren belgelerin fotokopileri mutlaka Danışmana teslim edilecektir. Genel Bilgiler - Ders kaydı yapılırken daha önce devamı alınıp başarılamamış olan dersler öncelikle alınır ( Bir dönemde alınması gereken derslerin tespitinde kredi sınırlamasına dikkat edilmesi gerekmektedir ). Zorunlu hallerde kültür derslerinin kredisi hariç en çok 24 kredi verilebilir. - Yönetmeliğin 21. maddesinde “Öğrenciler bir yılın tüm derslerinde başarılı olmadan iki üst yıldan ders alamazlar” denmektedir. Bu madde 94 kodlu öğrencilerden itibaren uygulanmaktadır. Daha önceki yıllarda kaydolan öğrenciler, bu madde ile belirtilen sınırlamaya tabi değildir. - Öğrenciler yasal öğrenim süresini (7 yıl) dolduruncaya kadar ders kayıt formu vermek zorundadırlar. - Ders kayıtları sadece optik okuyucu formlarına işlenecek ve hatasız olarak doldurulmuş optik formlar ile katkı payının ödendiğine dair belgenin fotokopisi yukarıda belirtilen tarihte Dekanlığa teslim edilecektir. Katkı payı belgesi olmayan öğrencinin hiçbir şekilde ders kaydı yapılmayacaktır. - Senatonun 22.07.1997 tarih ve 1557 sayılı kararı gereğince Yabancı Dil öğretimi birinci yarıyıldan başlamakta ve birbirini izleyen dört yarıyılda yapılmaktadır. Yabancı Dil derslerinin kodları aşağıda verilmiştir. Kodlamanın buna göre yapılması gereklidir. - Yeni sisteme göre alınacak Yabancı Dil dersinde “ilk iki dönemin yüz kodlu derslerinden (Yabancı Dil I ve Yabancı Dil II ) başarısız olan öğrenciler ikinci sınıfın iki yüz kodlu derslerini ( Yabancı Dil III ve Yabancı Dil IV ) alamazlar.” Bu koşul 96 ve daha yeni kodlu öğrenciler için geçerlidir. - Kültür derslerinden gelen 24 kredi yönetmeliğin 15. ve 16. maddesinde belirtilen ağırlıklı not ortalamasında hesaba katılacaktır ( seçmeli kültür dersleri ağırlıklı not ortalamasında hesaba katılmaz ). - Bilindiği gibi 1996-1997 öğretim yılı başından itibaren tüm öğrenciler için yönetmeliğin 8. maddesi gereğince haftada “2 saat laboratuar 1 kredi” olarak uygulanmaktadır. Bu uygulama devam edecektir. - Mezun olabilmek için öğrencilerin kendi bölümlerinin öngördüğü mecburi ve seçmeli bütün dersleri almaları gerekir ( Daha önceki uygulamada 130 krediyi doldurmak üzere alınması gereken mecburi ve seçmeli bütün derslerin yeni uygulamada da alınması gerekir ). Öğrencilerin bölümlerince öngörülen bütün dersleri alıp almadıkları yine kendi bölümlerince kontrol edilecektir. Yabancı Dil Derslerinin yarıyıl esasına göre verildiği göz önünde tutularak, açılacak Mesleki İngilizcelerin kod ve adları aşağıda verilmiştir. Mesleki İngilizce derslerinin kredileri mezuniyet için gerekli toplam kredi dışındadır ve bu dersler seçimlik derslerdir. - Kültür derslerinin kodları ve kredileri aşağıda gösterilmiştir. Dersin Adı Kodu Kredisi Dersin Adı Kodu Kredisi Dersin Adı Kodu Kredisi İngilizce I 181 4 Almanca I 185 4 Fransızca I 183 4 İngilizce II 182 4 Almanca II 186 4 Fransızca II 184 4 İngilizce III 281 4 Almanca III 285 4 Fransızca III 283 4 İngilizce IV 282 4 Almanca IV 286 4 Fransızca IV 284 4 Dersin Adı Kodu Kredisi Kimin Alacağı Mesleki İngilizce I 197 2 2002-03 de Hazırlık Sınıfını tamamlayanlar Mesleki İngilizce II 198 2 2002-03 de Hazırlık Sınıfını tamamlayanlar Mesleki İngilizce III 297 2 2001-02 de Hazırlık Sınıfını tamamlayanlar Mesleki İngilizce IV 298 2 2001-02 de Hazırlık Sınıfını tamamlayanlar Mesleki İngilizce V 397 2 2000-01 de Hazırlık Sınıfını tamamlayanlar Mesleki İngilizce VI 398 2 2000-01 de Hazırlık Sınıfını tamamlayanlar Mesleki İngilizce VII 497 2 1999-00 de Hazırlık Sınıfını tamamlayanlar Mesleki İngilizce VIII 498 2 1999-00 de Hazırlık Sınıfını tamamlayanlar - Senatonun 31.03.2000 tarih ve 5960 sayılı kararı gereğince Türk Dili ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri 2000-2001 Öğretim yılından itibaren yarıyıl esasına göre verilmektedir. Bu derslerin kod ve kredileri aşağıda verilmiştir. Ders kaydı sırasında bu hususa dikkat edilmelidir. Kodu Dersin Adı Kredisi TD 187 Türk Dili I 2 TD 188 Türk Dili II 2 INK 189 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 INK 190 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 Öğrenci kültür derslerini kodlarken, BÖLÜM hanesinin altındaki iki kutucuğa kendi Bölümünün kodunu ( Örneğin : Biyoloji Bölümü öğrencisi 02’yi ) kodlayacak. ( Bölüm kodları, Ders Kayıt Formunun arka yüzünde yazılıdır. ) ; DERSİN KODU kısmının altındaki üç kutucukta kültür dersleri için yukarıda verilen kodları ( Örneğin ; Biyoloji Bölümü öğrencisi İngilizce II dersini alıyorsa 182’i kodlayacak ) kullanılacaktır ; ŞUBE kısmına dersin şubesi kodlanacaktır ( tek grup olarak açılan derslerin şube kısmına mutlaka “A” yazıp kodlanmalıdır. ) ; HAK kısmına ise o dersin kaçıncı kez alındığı doğru bir şekilde yazılıp kodlanacaktır. DUYURU Danıştay Sekizinci Dairesince alınan 22.11.1999 tarih ve 99/4631 sayılı karara dayanarak, YÖK Başkanlığının 24.12.1999 tarih ve 31403 sayılı yazısına göre ; ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE TÜRBAN İLE GİREMİYECEKLERDİR. Bu Karara uyulması gereği önemle duyurulur.

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr