Duyuru

 
Akademik Kadro Alım Sonuçları
 
 
Fen Fakültesi
  MATEMATİK BÖLÜMÜ CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ ABD, ARAŞ GÖR ALIM SONUÇLARI  17.9.2015
  ADI SOYADI ANABİLİM DALI ALES %30 ALES Y.DİL %10 Y.DİL  LİSANS %30 LİSANS GİRİŞ SINAVI %30 GİRİŞ SINAVI BAŞARI PUANI SONUÇ
1 Tuğçe ÇALCI Cebir ve Say.Teo. 87.924 26.3773 78.75 7.875 95.1 28.53 95 28.5 91.2823 Asil

Atama İçin Gerekli Evraklar
Nüfus Cüzdanı Örneği
İkametgah İlmuhaberi
Sağlık Raporu
Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)
Fotoğraf (12 adet)
Adli Sicil Kaydı
Mal Bildirim Beyannamesi
Akademik Bilgi Formu


  İSTATİSTİK BÖLÜMÜ OLASILIK TEO. VE OLASILIK SÜREÇLERİ ABD, ARAŞ GÖR ALIM SONUÇLARI  17.9.2015
  ADI SOYADI ANABİLİM DALI ALES %30 ALES Y.DİL %10 Y.DİL  LİSANS %30 LİSANS GİRİŞ SINAVI %30 GİRİŞ SINAVI BAŞARI PUANI SONUÇ
1 Yasin OKKAOĞLU Olasılık Teo.ve Ols Sür. 86.771 26.03116 68.75 6.875 86.7 26.01 67 20.1 79.01616 Asil

Atama İçin Gerekli Evraklar

Nüfus Cüzdanı Örneği
İkametgah İlmuhaberi
Sağlık Raporu
Askerlik Belgesi (Erkek adaylar için)
Fotoğraf (12 adet)
Adli Sicil Kaydı
Mal Bildirim Beyannamesi
Akademik Bilgi Formu

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr