Duyuru

 
Bütünleme Sınavı Uygulama Esasları
 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ


Karar Tarihi : 03/07/2012
Toplantı Sayısı : 345
Karar Sayısı : 2969

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 19/06/2012 tarihli kararı ile yıllık veya yarıyıllık sınav takvimi uygulayan tüm yükseköğretim kurumlarında 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere bütünleme sınavı uygulamasının getirilmesi üzerine Üniversitemizde aşağıda belirtilen esasların uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

1- Bütünleme Sınavı tarihlerinin 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı için ek sınavlardan önce olacak ve 10.09.2012 tarihinde başlayacak interaktif kayıtlardan önce not girişleri tamamlanacak şekilde akademik birimler tarafından belirlenmesi,

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı için, senato tarafından kabul edilen, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile belirlenen güz ve bahar yarıyıl/yıl sonu sınavlarından en erken beş iş günü ve bir sonraki Eğitim-Öğretim yarıyılı interaktif kayıtlardan önce not girişleri tamamlanacak şekilde düzenlenmesi,

2- 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesinin beşinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan son yarıyıldaki başarısız öğrencilere tanınan ek sınav haklarının kaldırılması,

3- Bütünleme sınav haklarının Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıfı öğrencilerine de tanınması,

4- 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı için bütünleme sınavı yapılacak derslerin sınavlarına DC ve DD notu alıp başarılı olan öğrencilerin de katılabilmeleri,

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı ve sonrasında düzenlenecek bütünleme sınavlarına sadece dersten başarısız olan öğrencilerin katılması,

5- 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında, bütünleme sınav sonucuna göre öğrencilerin genel akademik başarı not ortalamasının (GABNO) veya yarıyıl akademik başarı not ortalamasının (YABNO) yükselmesi durumunda Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği kapsamında o yarıyıldaki DC ve/veya DD notu alınan derslerden başarılı sayılmaları,

GABNO ve YABNO’nun düşmesi durumunda ise o yarıyıla ait önceki GABNO ve YABNO’ya göre yapılan işlemin geçerli olması, bunun dışında ilgili yarıyıllar için ortalamalarda meydana gelen değişimlerin olumlu ya da olumsuz öğrencinin durumunu etkilememesi;

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılından itibaren ise bütünleme sınavı sonucu doğrultusunda GABNO ve YABNO’da olacak değişikliklere göre Ankara Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca işlem yapılması,

6- Bütünleme sınav hakkı verilmesi nedeniyle 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı yaz okulu kaydını iptal ettirmek isteyen öğrencilerin kayıtlarının iptal edilmesi, bu nedenle derse kayıtlı öğrencilerin sayısının ilgili yönetmelikte belirlenen sınırın altına düşmesi durumunda da dersin verilmeye devam edilmesi,

7- Dersten başarısız olan öğrencilerden bütünlemeye girmeyeceğini bildirmeden girmeyen öğrencilerin FF1 den FF almaları gerekirken, sadece 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı için uygulanmak üzere yarıyıl/yılsonu sınav notlarının geçerli olması.

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr