Duyuru

 
2011-2012 Öğretim Yılı Yaz Dönemi
 
Yaz Döneminde açılan dersler
 

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Üyesi

AST 201

Astronomi I

(2 2 0)3

Prof.Dr.Berahitdin Albayrak

AST 204

Küresel Astronomi

(2 2 0)3

Doç.Dr.Fehmi Ekmekçi

AST 205

Bilgisayar Programlama

(2 2 0)3

Öğr.Gör.Yahya Demircan

AST 301

Veri Analizi I

(2 2 0)3

Doç.Dr.Birol Gürol

AST 305

Astrofizik I

(3 0 0)3

Doç.Dr.Fehmi Ekmekçi

Biyoloji

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Öğretim Üyesi

BİY 202

Hayvan Histolojisi

(1 0 2)2

Yrd.Doç.Dr.Suna Cebesoy

BİY 205

Bitki Histolojisi

(1 0 0)1

Yrd.Doç.Dr.H.Nurhan Büyükkartal

BİY 402

Bitki Embriyolojisi

(2 0 2)3

Yrd.Doç.Dr.H.Nurhan Büyükkartal

BİY 437

Prokaryot Genetiği

(2 2 0)3

Prof.Dr.Özlem Osmanağaoğlu

BİY 447

Davranış (Başvuru Sınırlı olsun 75 kişi)

(2 0 0)2

Prof.Dr.İrfan Kandemir

BİY 444

Protein Biyokimyası

(2 2 0)3

Prof.Dr.Özlem Osmanağaoğlu

BİY 450

Gıda Mikrobiyolojisi

(2 2 0)3

Prof.Dr.Özlem Osmanağaoğlu

BİY 493

Kültür Balıkçılığı

(2 2 0)3

Prof.Dr.Sibel Atasagun

BİY 498

Likenoloji (Liken Bilimi, 40 kişi ile sınırlı)

(2 0 2)3

Doç.Dr.Atila Yıldız

Fizik

Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Üyesi

Diğer Bölümler İçin

FİZ 307

Matematiksel Fizik II

(4 2 0)5

Prof.Dr.Ayşe Kaşkaş

FİZ 305

Kuantum Fiziği (A)

(4 2 0)5

Prof.Dr.Ali Yaman

FİZ 106

Mekanik II

(4 2 0)5

Prof.Dr.Adnan Teğmen

FİZ 305

Kuantum Fiziği (B)

(4 2 0)5

Prof.Dr.Ali Yaman

Astronomi Bölümü

FİZ 312

EM Dalgalar

(2 2 0)3

Prof.Dr.Satılmış Atağ

Astronomi Bölümü

İstatistik

Kodu

Dersin Adı

Kredi

Öğretim Üyesi

İST 101

Olasılık ve İstatistik I

(4 0 0)4

Doç.Dr.Halil Aydoğdu

İST 201

İstatistik Teorisi I

(4 0 0)4

Doç.Dr.Mehmet Yılmaz

İST 202

İstatistik Teorisi II

(4 0 0)4

Prof.Dr.Fikri Öztürk

İST 301

Çok Değişkenli İstatistik Dağılımlar ve Sonuç Çıkarım

(4 0 0)4

Doç.Dr.Cemal Atakan

İST 303

Örnekleme

(2 2 0)3

Doç.Dr.Mehmet Yılmaz

İST 308

Zaman Serileri Analizi

(2 2 0)3

Prof.Dr.Yılmaz Akdi

İST 423

Risk Yönetimi

(2 2 0)3

Doç.Dr.Fatih Tank

İST 225

İstatistik I (Matematik Bölümü)

(2 2 0)3

Prof.Dr.Yılmaz Akdi

Kimya

Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Üyesi

KİM 118

Temel Kimya II

(4 2 0)5

Prof.Dr.Hamza Yılmaz

KİM 215

Fizikokimya I

(4 2 0)5

Prof.Dr.Meral Şahin

KİM 219

Analitik Kimya I

(4 2 0)5

Prof.Dr.M.Abdülkadir Akay

KİM 220

Analitik Kimya II

(4 2 0)5

Prof.Dr.Zehra Durmuş

KİM 400

Petrol Ürünleri Kimyası

(3 0 0)3

Doç.Dr.Kamran Polat

KİM 308 Anorganik Kimya II

(4 0 0)4

Prof.Dr.Hamza Yılmaz

Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Üyesi

KİM 117

Temel Kimya I

4 2 0/5

Prof.Dr.Kaan Cebesoy Emregül

KİM 216

Fizikokimya II

4 2 0/5

Prof.Dr.Kaan Cebesoy Emregül

KİM 319

Biyokimya I

4 0 0/4

Doç.Dr.Emel Emregül

KİM 320

Biyokimya II

4 0 0/4

Doç.Dr.Emel Emregül

Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Üyesi

KİM 213

Organik Kimya I

(4 2 0)5

Prof.Dr.Tahir Daşkapan

KİM 214

Organik Kimya II

(4 2 0)5

Prof.Dr.Tahir Daşkapan

Matematik

KODU

DERSİNADI

GR

KREDİ

ECTS
KREDİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

MAT 109

Analiz I

A

(4 2) 5

8

Doç.Dr.İbrahim BÜYÜKYAZICI

MAT 110

Analiz II

A

(4 2) 5

8

Yard.Doç.Dr.Cafer COŞKUN

MAT 113

Lineer Cebir I

A

(2 2 )3

6

Doç.Dr.nejat EKMEKCİ

MAT 114

Lineer Cebir II

A

(2 2) 3

6

Prof.Dr.Yusuf YAYLI

MAT 243

Topoloji I

A

(2 2) 3

6

Doç.Dr.Erdal GÜNER

MAT 323

Nümerik Analiz I

A

(2 2) 3

6

Doç.Dr. Nuri ÖZALP

MAT 354

Diferensiyel Denklemler II

A

(2 2) 3

6

Yrd.Doç.Dr. Fatma KARAKOÇ

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü


KODU

DERSİNADI

GR

KREDİ

ECTS
KREDİSİ

DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ

MAT 223

Diferensiyel Denklemler

A

(4 2) 5

6

Prof.Dr. Hüseyin BEREKETOĞLU

Astronomi ve Uzay Bil. Böl. (I.Öğretim +II. Öğretim) Gıda Müh. Bölümü + Fizik Bölümü


KODU

DERSİNADI

GR

KREDİ

Ast. Böl
ECTS
Kredisi

Fizik Böl
ECTS
Kredisi

Gıda Müh Böl.
ECTS
KREDİSİ

DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ

MAT 101

Matematik I

A

(4 2) 5

8 9

5

Öğr.Gör.Çiğdem ATAKUT

Jeofizik Müh. Bölümü + Jeoloji Müh. Bölümü + Kimya Müh. Bölümü + Fizik Müh. Bölümü


KODU

DERSİNADI

GR

KREDİ

Jeofizik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ

Jeoloji Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ

Kimya Müh. Fizik M. Böl.
ECTS
KREDİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

MAT 101

Matematik I

B

(4 2) 5

8

6

7

Doç.Dr.Şeyhmus YARDIMCI

İstatistik Bölümü (I.Öğretim + II.Öğretim) + Kimya Bölümü (I.Öğretim + II.Öğretim) Elektronik Müh.


KODU

DERSİNADI

GR

KREDİ

İstatik
ECTS
Kredisi

Kimya
ECTS
Kredisi

Elektronik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ

DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ

MAT 101

Matematik I

C

(4 2) 5

7 8

8

Doç.Dr.Fatma TAŞDELEN

Astronomi ve Uzay Bil. Böl. (I.Öğretim +II. Öğretim) Gıda Müh. Bölümü + Fizik Bölümü


KODU

DERSİNADI

GR

KREDİ

Ast. ve Uzay Böl.
ECTS
KREDİSİ

Gıda Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ

Fizik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

MAT 102

Matematik II

A

(4 2) 5

8

5

7

Prof.Dr. Elgiz BAYRAM

Jeofizik Müh. Bölümü + Jeoloji Müh. Bölümü + Kimya Müh. Bölümü + Fizik Müh. Bölümü


KODU

DERSİNADI

GR

KREDİ

Jeofizik Böl.
ECTS
KREDİSİ

Jeoloji.
ECTS
KREDİSİ

Fizik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ

Kimya Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

MAT 102

Matematik II

B

(4 2) 5

8

7

7

7

Yrd.Doç.Dr.Murat Olgun

İstatistik Bölümü (I.Öğretim + II.Öğretim) + Kimya Bölümü (I.Öğretim + II.Öğretim) Elektronik Müh.


KODU

DERSİNADI

GR

KREDİ

İstatisk. Böl.
ECTS
KREDİSİ

Kimya. Böl.
ECTS
KREDİSİ

Elektronik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ

ÖĞRETİM ÜYESİ

MAT 102

Matematik II

C

(4 2) 5

7

8

8

Dr.İsmail GÖK

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr