Duyuru

 
6111 Sayılı Kanunun (Af Kanunu) Uygulama Esasları Hakkında
 
2547 Sayılı Kanunun Değişen 44, 46 ve Geçici 58. Maddeleri Kapsamında Ön Lisans ve Lisans Programları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında Uygulama Esasları
 
25/02/2011 tarihinde kabul edilen ve 27857 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı Kanunla Yükseköğretim Kanununda Değişiklik yapılmasına dair kanun gereği, Üniversitemiz Senatosunun 06/09/2011 tarih 2877 sayılı kararı ile "2547 Sayılı Kanunun Değişen 44, 46 ve Geçici 58. Maddeleri Kapsamında Ön Lisans ve Lisans Programları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında Uygulama Esasları" na aşğıdaki linkten ulaşılabilir.

6111 Sayılı Kanunun (Af Kanunu) Uygulama Esasları

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr