Duyuru

 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ
 
 
Untitled Document ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

2825- Üniversite Senatosunun 06/07/2010 tarih ve 327/2710 sayılı kararı ile kabul edilen, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” uyarınca hazırlanan “Ankara Üniversitesi Yatay Geçiş İlkeleri”nin aşagıda gösterilen şekliyle değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ

1. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası (uyarma cezası hariç) almamış olması,

2. Devam etmekte olduğu programa ait not ortalamasının en az 4,00 üzerinden 3,5 yada 100 üzerinden 85 olması ve bu zaman dilimine ait başarısız dersinin olmaması (Her iki not sisteminin de bulunduğu öğrenci durum belgelerinde yalnızca üniversitemizde kullanılmakta olan 4 lük sistemdeki not değeri dikkate alınacaktır.)

3. Dörtlü veya yüzlü sisteme göre elde edilen başarı notlarının birbirine dönüştürülmesinde Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen not tablolarının kullanılması,

4. Daha önce yatay geçiş yolu ile Üniversite/Fakülte/Bölüm/Program değişikliği yapmamış olması,

5. “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programları Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in 11.maddesinin 8.fıkrası kapsamında
- Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan programlarımıza yatay geçiş için ulusal veya uluslar arası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

6. İsimleri aynı olan diploma programlarına yatay geçiş yapabilmesi için eğitim programlarında yer alan derslerin ders öğrenme kazanımları ve program yeterliliklerinin de eşdeğer olması gerekir.

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr