Duyuru

 
2010-2011 Öğretim Yılı Yaz Dönemi
 
Yaz Döneminde açılan dersler
 
Untitled Document

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Kodu

Dersin Adı

Kredisi

Öğretim Üyesi
AST 305 Astrofizik I (3 0 0)3 Doç.Dr.Fehmi Ekmekçi
AST 308 Astrofizik II (3 0 0)3 Doç.Dr.Fehmi Ekmekçi
AST 205 Bilgisayar Programlama (2 2 0)3 Öğr. Gör. Yahya Demircan
AST 201 Astronomi I (2 2 0)3 Prof.Dr.Berahitdin Albayrak
AST 402 Pratik Astronomi (1 4 0)3 Doç.Dr.Selim Osman Selam
AST 401 Gökadalar (3 0 0)3 Prof.Dr.Sacit Özdemir


Biyoloji Bölümü

Kodu Dersin Adı Kredisi Öğretim Üyesi
BİY 104 Mikroteknik (1 0 2)2 Yrd.Doç.Dr.H.Nurhan Büyükkartal
BİY 209 Genel Mikrobiyoloji I (2 0 0)2 Doç.Dr.Özlem Osmanağaoğlu
BİY 210 Genel Mikrobiyoloji II (2 0 0)2 Doç.Dr.Özlem Osmanağaoğlu
BİY 419 Deniz Biyolojisi (2 0 2)3 Prof.Dr.Ahmet Altındağ
BİY 202 Hayvan Histolojisi (2 0 0)2 Yrd.Doç.Dr.Suna Cebesoy
BİY 498 Likenoloji (2 0 2)3 Doç.Dr.Atila Yıldız
BİY 447 Davranış (2 0 0)2 Doç.Dr.İrfan Kandemir
BİY 490 Balık Bilimi (2 2 0)3 Doç.Dr.Sibel Atasağun


Fizik Bölümü

Kodu Dersin Adı Kredisi Öğretim Üyesi Bölümü
FİZ 102 Fizik II (A GR) (4 2 0)5 Doç.Dr.Ali Yaman Fen Fak. I. Öğretim
FİZ 102 Fizik II (B GR) (4 2 0)5 Doç.Dr.Ali Yaman Fen Fak. II.Öğretim
FİZ 101 Fizik I (A GR) (4 2 0)5 Doç.Dr.Hüseyin Ünver Fen Fak. I. Öğretim
FİZ 101 Fizik I (B GR) (4 2 0)5 Doç.Dr.Hüseyin Ünver Fen Fak. II.Öğretim
FİZ 205 Elektrik ve Magnetizma (4 2 0)5 Prof.Dr.Satılmış Atağ Fizik Böl. Öğr.için: 40 Kontenjan
Program Dışı : 10 Kontenjan


İstatistik Bölümü

Kodu Dersin Adı Kredi ECTS
Kredisi
Dersin Öğretim Üyesi
İST 101 Olasılık ve İstatistik I (4 0 0)4 7 Doç.Dr.Halil Aydoğdu
İST 105 Bilgisayar Programlama I (2 2 0)3 6 Yrd.Doç.Dr.Levent Özbek
İST 106 Bilgisayar Programlama II (2 2 0)3 6 Yrd.Doç.Dr.Levent Özbek
İST 201 İstatistik Teorisi I (4 0 0)4 7 Prof.Dr.Fikri Öztürk
İST 301 Çok Değişkenli İstatistik Dağılımlar ve Sonuç Çıkarma (4 0 0)4 7 Doç.Dr.Cemal Atakan


Kimya Bölümü

Kodu Dersin Adı Kredisi Öğretim Üyesi
KİM 117 Temel Kimya I (4 2 0)5 Prof.Dr.Hamza Yılmaz
KİM 215 Fizikokimya I (4 2 0)5 Prof.Dr.Meral Şahin
KİM 219 Analitik Kimya I (4 2 0)5 Prof.Dr.Mustafa Taştekin
KİM 220 Analitik Kimya II (4 2 0)5 Prof.Dr.Adnan Kenar
KİM 400 Petrol Ürünleri Kimyası (3 0 0)3 Doç.Dr.Kamran Polat
KİM 481 Termodinamik (2 2 0)3 Prof.Dr.Müşerref Önal
KİM 495 Seramik Teknolojisi (3 0 0)3 Prof.Dr.Müşerref Önal
KİM 216 Fizikokimya II (4 2 0)5 Prof.Dr.Ali Sınağ


Matematik Bölümü

KODU DERSİNADI GR KREDİ ECTS
KREDİSİ
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
MAT 113 Lineer Cebir I A (2 2) 3 8 Prof.Dr. Yusuf YAYLI
MAT 114 Lineer Cebir II A (2 2) 3 8 Doç.Dr. Nejat EKMEKCİ
MAT 205 Analiz III A (4 2 ) 5 7 Yrd.Doç.Dr. Cafer COŞKUN
MAT 243 Topoloji I A (2 2) 3 6 Doç.Dr. Erdal GÜNER
MAT 323 Nümerik Analiz I A (2 2) 3 6 Doç.Dr. Nuri ÖZALP
MAT 354 Diferensiyel Denklemler II A (2 2) 3 6 Yrd.Doç.Dr. Fatma KARAKOÇ
MAT 421 Kısmi Türevli Denklemler I A (2 2 ) 3 5 Yrd.Doç.Dr. A.Feza GÜVENİLİR


Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü


KODU
DERSİNADI GR KREDİ ECTS
KREDİSİ
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
MAT 223 Diferensiyel Denklemler A (4 2) 5 6 Prof.Dr. Hüseyin BEREKETOĞLU


İstatistik Bölümü (I. Öğretim + II. Öğretim) – Kimya Bölümü (I. Öğretim + II. Öğretim
)


KODU
DERSİNADI GR KREDİ İstatistik Böl.
ECTS
KREDİSİ
Kimya Böl.
ECTS
KREDİSİ
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
MAT 101 Matematik I A (4 2) 5 7 8 Doç.Dr. Şeyhmus YARDIMCI


Jeofizik Mühendisliği Bölümü - Jeoloji Mühendisliği Bölümü - Kimya Mühendisliği Bölümü


KODU
DERSİNADI GR KREDİ Jeofizik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
Jeoloji Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
Kimya Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
MAT 101 Matematik I B (4 2) 5 8 6 7 Öğr.Gör.Dr. Çiğdem ATAKUT


Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü (I. Öğretim+II. Öğretim) - Gıda Mühendisliği Bölümü


KODU
DERSİNADI GR KREDİ Ast. Ve Uzay Böl.
ECTS
KREDİSİ
Gıda Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
MAT 101 Matematik I C (4 2) 5 8 5 Araş.Gör.Dr. Arzu ÜNAL


Fizik Bölümü – Elektronik Mühendisliği Bölümü - Fizik Mühendisliği Bölümü


KODU
DERSİNADI GR KREDİ Fizik Böl.
ECTS
KREDİSİ
Elektronik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
Fizik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
MAT 101 Matematik I D (4 2) 5 8 8 7 Araş.Gör.Dr. Sevda PEKER


Ast. ve Uzay Bilimleri Böl. (I. Öğretim+II. Öğretim) - Gıda Mühendisliği Böl. - Jeofizik Mühendisliği Böl.


KODU
DERSİNADI GR KREDİ Ast. ve Uzay Böl.
ECTS
KREDİSİ
Gıda Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
Jeofizik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
MAT 102 Matematik II A (4 2) 5 8 5 7 Prof.Dr. Elgiz BAYRAM


İstatistik Bölümü (I. Öğr.+II. Öğr.) - Kimya Bölümü (I. Öğr.+II. Öğr.) – Elektronik Müh. Böl. – Kimya Müh. Böl.

KODU DERSİNADI GR KREDİ İstatistik Böl.
ECTS
KREDİSİ
Kimya Böl.
ECTS
KREDİSİ
Elektronik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
Kimya Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
MAT 102 Matematik II B (4 2) 5 7 8 8 7 Doç.Dr. Fatma YEŞİLDAL


Fizik Mühendisliği Bölümü - Jeofizik Mühendisliği Bölümü - Jeoloji Mühendisliği Bölümü


KODU
DERSİNADI GR KREDİ Fizik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
Jeofizik Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
Jeoloji Müh. Böl.
ECTS
KREDİSİ
DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ
MAT 102 Matematik II C (4 2) 5 7 7 6 Yrd.Doç.Dr. A.Feza GÜVENİLİR


© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr