Duyuru

 
ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM (DEĞİŞİM) HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ (2010-2011 Akademik Yılı İçin)
 
 

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM (DEĞİŞİM) HAREKETLİLİĞİ DEĞERLENDİRME TAKVİMİ (2010-2011 Akademik Yılı İçin)

08 Şubat 2010 Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Değerlendirme Takvimi İlanı.

06 Mart 2010 TÖMER Erasmus Yabancı Dil Düzey Belirleme Sınavı (Duyurusu ayrıca yapılacaktır).

08 Mart 2010 Yapılan ikili anlaşmalar çerçevesinde Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü öğrencilerinin bağlı oldukları birimlere mevcut kontenjanlar için başvuru başlangıç tarihi.

22 Mart 2010 Öğrencilerin anlaşmalar çerçevesindeki kontenjanlar için Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülere yapacakları başvuruların son tarihi.

23 Mart 2010 Kontenjanlara başvuran öğrencilerin Değerlendirme Kurullarınca % 50 akademik başarı düzeyi ve % 50 dil seviyesi ölçütlerine göre seçimi için değerlendirme başlangıç tarihi.

26 Mart 2010 Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülerin Değerlendirme Kurullarında yapılan öğrenci seçimi için son tarih.

29 Mart 2010 Seçim listelerinin (seçilen aday öğrenciler, yedek öğrenciler ve kontenjana başvuran tüm öğrencilerin isimleri dahil olmak üzere) AB Ofisine bildirilmesi ve aday Erasmus öğrencilerinin işlemlerine başlangıç tarihi.

Erasmus Öğrenci Öğrenim (Değişim) Hareketliliğine Katılmak İsteyen Öğrencilerden Başvuruda İstenen Belgeler :

  1. Ankara Üniversitesi Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru Formu
  2. Kısa Özgeçmiş
  3. Transkript
  4. Dil Belgesi (TÖMER Seviye Tespit Belgesi)

 

Avrupa Birliği Eğitim Programları Koordinatörlüğü (AB Ofisi)
Şevket Aziz Kansu Binası Kat 1-Tandoğan Kampusü
Tel: 215 90 01-3066/3147
Web Sayfası: http://erasmus.ankara.edu.tr/euo/
E-posta: euoffice@ankara.edu.tr

Erasmus Öğrenim Hareketliliği için Asgari Şartlar:

  1. Öğrencinin üniversite bünyesinde yer alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından birinde kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması.
  2. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.0/4.0 ya da 70/100 olması, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının asgari 2.5/4.0 yada 75/100 olması.
  3. Bir öğrenci Erasmus öğrenim hareketliliği faaliyetinden yalnızca bir defa faydalanabilir.
  4. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.

 

Hibe Tablosu (Avro):
Avusturya 463
Belçika 429
Bulgaristan 300
Güney Kıbrıs Rum Kesimi 382
Çek Cumhuriyeti 420
Almanya 425
Danimarka 596
Estonya 365
İspanya 438
Finlandiya 515
Fransa 497
İngiltere 540
Yunanistan 407
Macaristan 403
İrlanda 523
İtalya 480
Litvanya 326
Lüksemburg 429
Letonya 365
Malta 365
Hollanda 468
Polonya 403
Portekiz 395
Romanya 322
İsveç 493
Slovenya 386
Slovak Cumhuriyeti 373


Öğrenci Öğrenim Hareketliliği 1 Haziran 2010-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Rektörlükten bütçe açıklaması ile ilgili ikinci duyuru gelene kadar 1 yarıyıl ile sınırlandırılmıştır.

Ayrıntılı bilgi için Ulusal Ajans’ın internet sayfasına bakınız (www.ua.gov.tr)

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr