Duyuru

 
Aftan Yararlanan Öğrencilerinin Dikkatine
 
Af Kapsamındaki öğrencilerin sınav hakları hakkında duyuru.
 

02.08.2008 tarih ve 27038 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair, 5806 sayılı kanunun getirdiği haklardan yararlanmak üzere başvuran af öğrencileri her eğitim öğretim yılının Güz-Bahar Yarıyılı başındaki kayıt yenileme tarihlerinde katkı payını yatırmak suretiyle sınav haklarından yararlanırlar.
Af kapsamındaki öğrenci sadece sınav hakkını kullanacağı dersler için, ilgili her sınav dönemi öncesinde (en az 7 gün önce) Dekanlığa dilekçe vererek sınava gireceği dersleri bildirmelidir. Dilekçe vermeyen öğrenci sınav hakkını kullanmış sayılacaktır.

SINAV HAKLARININ KULLANIMI
Devam şartını yerine getirdikleri dersler için sadece sınav hakkını kullanacak olan öğrencilerin sınavları (devamını almış oldukları güz yarıyılı dersleri için 1.hak,

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr