Duyuru

 
Yaz Okulu
 
2005-2006 Yaz Dönemi Eğitimi
 

2005 – 2006 YAZ DÖNEMİ EĞİTİM-ÖĞRETİM AKADEMİK TAKVİMİ ( I. VE II. ÖĞRETİM )

ÖĞRENCİLERİN DERS KAYITLARI : 28-30 HAZİRAN 2006

YAZ DÖNEMİ EĞİTİMİ : 03 TEMMUZ – 18 AĞUSTOS 2006

YAZ DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI : 21 – 25 AĞUSTOS 2006

•  Yaz dönemine yasal öğrenim süresi sona eren öğrenciler katılamaz.

•  Bir öğrenci en fazla 9(dokuz) kredilik ders alabilir.

Yaz Döneminde Ders Alma Koşulları (2004 Yönetmeliğine tabi öğrenciler)

•  Normal eğitim süresi içinde alıp başarısız olduğu yada sınava girme hakkını elde edemediği dersleri,

•  Ankara Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim – Öğretim Yönetmeliği'nin 17. maddesi uyarınca tekrarlanması gereken dersleri,

•  Üst yarıyıllara ait daha önce almadığı dersleri, önkoşullu dersleri yada önkoşulunu başarmış olduğu dersleri alabilir.

•  Genel akademik başarı not ortalaması 1.80'in altında olup ders tekrarı yapma durumunda olan öğrenciler Yaz Döneminde daha önce alamadıkları dersleri alamazlar.

•  Normal dönemler sonunda ilişiği kesilmiş olan öğrenciler Yaz döneminden yararlanamazlar. İlişik kesme işleminden önce kayıt silme işlemi yapılmış ise kayıt işlemi iptal edilir.

•  Fakültemiz öğrencileri, başarısız oldukları dersleri Ankara'daki Devlet Üniversitelerinin açacağı Yaz Dönemi Öğretimine katılarak almak isterlerse ; almak istedikleri dersin içeriğinin önceden öğrencinin kendi Bölümünce uygun görülmesi koşuluyla , öğrenciler bu derslere devam edebilecek ve aldıkları notlar Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilebilecektir.

•  Yaz döneminde açılan dersler ve öğretim üyelerinin isimlerini öğrenciler kendi bölüm başkanlıklarından öğrenebilirler.

Öğrenciler 28 - 30 Haziran 2006 tarihleri arasında 9 (dokuz) krediyi aşmamak üzere açılan derslerden almak istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ile evrak kayıt bürosuna başvuracaklardır.

Bölümlerde Açılan Dersler
Astronomi ve Uzay Bilimleri
A205 Bilgisayar Programlama (2-2-0) 3
Biyoloji Bölümü
B201 Sitoloji (3-0-0) 3
B202 Hayvan Histolojisi (2-0-0) 2
B209 Genel Mikrobiyoloji I (2-0-0) 2
B210 Genel Mikrobiyoloji II (2-0-0) 2
Fizik Bölümü
F102(A) Fizik II (Fen Fak. Öğr. İçin (4-2-0)5
F102(B) Fizik II (Müh. Fak. Öğr. İçin)(4-2-0)5
F305(A) Kuantum Fiziği (Astronomi Böl. Öğr. İçin) (4-2-0)5
F305(B) Kuantum Fiziği (Fizik Böl. Öğr. İçin) (4-2-0)5
F303 Teorik Mekanik (4-2-0)5
F205 Elektrik ve Manyetizma (4-2-0)5
Kimya Bölümü
KIM211 Analitik Kimya I (3-2-0) 4
KIM212 Analitik Kimya II (3-2-0)4
KIM315 Enstrümental Analiz (4-0-2)5
Matematik Bölümü
MAT109 Analiz I (4-2-0)5
MAT110 Analiz II (4-2-0)5
MAT113 Lineer Cebir I (2-2-0)3
MAT207 Analitik Geometri (2-2-0) 3
MAT243 Topolojiye Giriş I (2-2-0) 3
MAT244 Topolojiye Giriş II (2-2-0) 3
M353 Diferensiyel Denklemler (2-2-0) 3
M357 Diferensiyel Geometri I (2-2-0) 3
Astronomi ve Uzay Bilimleri – Fizik – İstatistik Bölümleri
M103-MAT114 Lineer Cebir I (2-2-0) 3
M104-MAT114 Lineer Cebir II (2-2-0) 3
Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü
MAT223 Diferensiyel Geometri (4-2-0) 5
Ziraat Fakültesi
MAT125 Matematik I (3-0-0) 3

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr