Duyuru

 
5. İstatistik Günleri Sempozyumu
 
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü’nün düzenlediği 5. İstatistik Günleri Sempozyumu, 24-27 Mayıs 2006 tarihleri arasında Antalya’da yapılacaktır. İlgilenenlere duyurulur. www.igs2006.org Yard. Doç. Dr. Levent Özbek Tel : 0.312.212.67.20/1420
 
Son özet gönderme tarihi : 5 Mayıs 2006 Özet formatı : 12 punto, tek aralıklı, times new roman fontunda, 1 sayfa, yazar ve kurum adları, iletişim adresi yer almalıdır. Özetler Fax veya e-mail adresine gönderilmelidir. Başvuru ve kayıt web sayfasından yapılmalıdır. Sempozyum Konuları Bilgi Sistemleri, e-istatistik ve Bilgi Güvenliği Biyoistatistik Biyoloji ve Çevre Bilimlerinde Lineer Olmayan Modelleme Çok Değişkenli İstatistik Ekonometri ve Zaman Serileri Analizi Fen ve Mühendislik Alanında Sinyal İşleme Genetik Görüntü İşleme İstatistik Eğitimi İstatistik Fizik İstatistik Teorisi İstatistik Veri Tabanları İstatistiki Bilgi Sistemleri İstatistiksel Süreç Kontrolü Kaos Teorisi ve uygulamaları Kriptoloji Lineer Modeller Modelleme ve Simülasyon Nufusbilim Olasılık Teorisi Olasılık ve İstatistik Felsefesi Örnekleme ve Anket Düzenlemede Yeni Yaklaşımlar Parametrik Olmayan İstatistik Psikoloji ve Sosyal Bilimlerde Lineer Olmayan Modelleme Regresyon Analizi Risk Analizi ve Aktüerya

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr