Duyuru

 
5316 Sayılı Af Yasası
 
5316 Sayılı Af Yasasının Uygulanma Koşulları
 
1-Bu yasadan 29.06.2000 tarihinden 18.03.2005 tarihine kadar her ne sebeple olursa olsun kaydı silinen ve 18.05.2005 tarihine kadar başvuran öğrenciler yararlanabilir. Halen öğrenimlerini sürdürmekte olanlar bu yasadan yararlanamazlar
2-Yasadan yararlananlar öğrenim harcını ve varsa harçla ilgili borçlarını yatırmak zorundadır. 3-Bu yasaya göre “ilişiklerinin kesilmesine neden olan bütün dersler” kavramı “kayıt silme” veya “kayıt silme durumuna düşme” tarihi itibari “başarısız olunmuş dersler” anlamındadır. Bu dersler kapsamına devamsızlık nedeniyle ve/veya sınavdaki başarısızlık nedeniyle “başarısız olunan dersler” girmektedir. Öğrencilerin hangi derslere devam edip sınava girecekleri Öğrenci İşleri Bürosunca belirlenmiştir.
4-Birinci sınıftan baraj nedeniyle atılan veya kendi isteğiyle kaydını sildirenler ; Başarısız olduğu veya daha önceden devam edemediği I. Sınıfın tüm derslerine 1 yıl içinde 1 kez devam ve sonunda final dönemlerinde 3 (üç) sınav hakkı kullanacaklardır.
5-II. Sınıftan baraj nedeniyle atılmış veya kendi isteğiyle kaydını sildirenler; Başarısız olduğu veya daha önce devam edemediği II. Sınıfın tüm derslerine 1 yıl içinde 1 kez devam ve sonunda final dönemlerinde 3 (üç) sınav hakkı kullanacaklardır. 6- I. Sınıf ve/veya II. Sınıftaki derslerin tamamını başardıktan sonra kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerden öğrenimleri sırasında kullandıkları süre düşüldükten sonra kalan sürede mezun olabilecek durumda olanların doğrudan öğrenciliğe intibakları yapılır.
7-7 Yıllık azami süresinin dolması sebebiyle ilişiği kesilen öğrencilerden ; a) Azami süre içinde barajı aşmış öğrencilere alamadıkları tüm derslere bir yıl içinde bir defaya mahsus devam etme ve sonunda bir sınav hakkı tanınır. b) Azami süresi dolup baraj dersleri nedeniyle ilişiği kesilen öğrenciler, başarısız oldukları derslere 1 yıl içinde 1 kez devam edip 3 sınav hakkı kullanırlar. Bu sınavlar sonunda başarılı olan öğrencilere intibak uygulanarak kalan süreleri belirlenir.
Fen Fakültesi Dekanlığı

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr