İki formadan birisini kullanabilirsiniz.

Doğrulamak istenilen mezuna ait aşağıdaki bilgileri Diplomanın arkasında yer aldığı şekilde doldurunuz.

Diploma No
Öğrenci No

Doğrulamak istenilen mezuna ait bilgileri doldurunuz.
Mezuniyet Yılı
Öğrenci No
Baba Adı

© 2015 Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Tandoğan/Ankara

(0312) 212 67 20 (pbx)     fen@ankara.edu.tr